Forums

I would like to chage the frontsize of the h3 text-size

Btb1970 25 Sep, 2022
Hallo,
ik zou graag de tekstgrootte wijzigen. Echter lukt het me niet om deze werkend te krijgen.

ik gebruik de volgende code om deze in mijn css te plaatsen.
chter zonder resultaat. Wat gaat er verkeerd?
.h3 { lettergrootte: 0.75rem; }
-----
I would like to change the text size. However, I am unable to get this to work.

I'm using the following code to put it in my css.
however without result. What's going wrong?
You need to login to be able to post a reply.