Buy Now
Sign in

Programiści z Polski - Developers of Polish - Only Polish language

M
mrlee 1
March 25 2019, 07:27 #385222

Witajcie - celowo piszę w języku polskim.

Czy używacie chronoforms v5 do tworzenia formularzy. Szukam programistów którzy korzystają z tego komponentu w celu wymiany spostrzeżeń, rozwiązywania problemów, ewentualnej współpracy. Oczywiście wyłącznie w języku polskim.

Pozdrawiam

+++++

Welcome - deliberately write in Polish.

Do you use ChronoForms v5 for creating forms. I am looking for developers who use this component to exchange insights, solve problems, possible cooperation.

Of course, only in Polish.

Regards.

healyhatman 9
March 28 2019, 19:19 #385321
Bob's the only one that provides professional help for v5, and I'm the only one doing v6. I don't think either of us speak Polish buddy.
Web developer at SkySpider.com.au - I DO NOT work for ChronoEngine!
Donations: paypal.me/healyhatman
Professional Work: kamron@skyspider.com.au
Custom CF / CC Plugins and Extensions: skyspider.com.au/store