Buy Now
Sign in

Programiści z Polski - Developers of Polish - Only Polish language

GOGOKOM , February 17 2017
G
GOGOKOM
Witajcie - celowo piszę w języku polskim.
Czy używacie chronoforms v5 do tworzenia formularzy. Szukam programistów którzy korzystają z tego komponentu w celu wymiany spostrzeżeń, rozwiązywania problemów, ewentualnej współpracy. Oczywiście wyłącznie w języku polskim.
Pozdrawiam

+++++
Welcome - deliberately write in Polish.
Do you use ChronoForms v5 for creating forms. I am looking for developers who use this component to exchange insights, solve problems, possible cooperation. Of course, only in Polish.
Regards